Loop niet voor niks maar voor PICS; Post Intensive Care Syndrome

Ook dit jaar zal er weer een grote groep hardlopers van start gaan die herstellende zijn van hun verblijf op de intensive care. Om aandacht te vragen voor de pas recent erkende ziekte, Post Intensive Care Syndrome (PICS), lopen zij met vrienden, familie, artsen en verzorgenden een deel van of zelfs de gehele 5 km. De AMC Foundation steunt dit initiatief en daarmee is het onderzoek naar PICS dit jaar het goede doel van de Amsterdam UMC Run.

Jaarlijks worden in Nederland 80.000 patiënten op de Intensive Care opgenomen. Door verbeteringen in de medische zorg overleven er steeds meer IC patiënten. Echter veel van deze patiënten krijgen te maken met de lange termijn gevolgen van het verblijf en behandeling op de IC. Een groot deel van hen heeft problemen met fysiek functioneren en ervaren daardoor ook problemen met de vrijetijdsbesteding en werk. Daarnaast zijn angsten, depressies en  concentratiestoornissen ook veel voorkomende klachten. Sinds 2012 wordt hiervoor de term Post Intensive Care Syndrome (PICS) gehanteerd. Naar schatting worden in ons land jaarlijks 25.000 tot 28.000 mensen met PICS uit een ziekenhuis ontslagen. Er is echter nog weinig bekend over deze pas recent erkende ziekte en er zijn nog geen richtlijnen voor de juiste therapie gericht op herstel. Bekijk het animatiefilmpje voor meer informatie over de impact van PICS.

De afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Intensive Care van Amsterdam UMC (locatie AMC) zijn internationaal toonaangevend op het gebied van revalidatie voor IC patiënten. Marike van der Schaaf, senior onderzoeker en lector revalidatie in de acute zorg, zal samen met haar onderzoeksteam het fysiek functioneren van IC patiënten meten om te bepalen welke factoren hierop van invloed zijn. Dit is het eerste onderzoek dat door middel van uitgebreid lichamelijk onderzoek (inspanningscapaciteit, loopvermogen en spierkracht) het herstel van voormalig IC patiënten over een lange periode gedetailleerd in kaart zal brengen. Met deze informatie kan uiteindelijk een optimale en op het individu afgestemde revalidatiebehandeling worden ontwikkeld. Hierdoor zullen IC patiënten, in ieder opzicht, weer sneller op de been zijn.

Loop niet voor niks, maar voor PICS; Het Post Intensive Care Syndroom
Loop niet voor niks en start je eigen actie voor PICS. Laat je sponsoren door familie, vrienden en/of  collega’s en steun steun hiermee de (ex) IC-patiënten bij hun herstel!